Thron Ullberg

Thron Ullberg är utbildad på ICP i New York och har en Fil kand. i konstvetenskap. Sedan 1989 har han porträtterat några av Sveriges största kulturpersonligheter och har dessutom ett 20-tal utställningar bakom sig. Hans bildspråk är allvarligt lekfullt och han lyckas träffsäkert lyfta fram det i sina porträtt.

Thron har gett ut tre böcker och är representerad på bland annat Nationalmuseum, Värmlands museum och Göteborgs Kulturnämnd och år 2016 tog han hedersporträttet för Nationalmuseum.

Föreläsning: för tider och plats se programfliken.

Hemsida: thronullberg.com

Porträttfoto av Lars: självporträtt