Med bildens betydelse i fokus

Tre dagar med utställningar, seminarier, workshops, bildvisningar och marknader.

Välkommen till Norrköpings fotografiska dagar; Spegla 2016.

Ordet fotografi kommer från grekiskans phos (ljus) och grapho (rita, skriva) och skulle alltså kunna översättas till ”att måla med ljus.” Men vad är det vi skildrar när vi målar med kameran? Och varför?

Under Spegla 2016 står den fotografiska bilden i centrum. Bilder som berättar, bilder som berör, bilder som får en hel värld att stanna upp och bilder som vi bara passerar. Fotografi är förmodligen en av världens mest utbredda kulturformer och tack vare tekniken kan alla ta egna bilder. Men vad betyder egentligen fotografiet? Och är verkligen alla fotografer?

Trots att vi omges av bilder mer än någonsin tidigare, funderar vi sällan på deras innehåll och hur de påverkar oss. Det vill vi ändra på. Genom utställningar som väcker frågor, genom föreläsningar som bidrar med kunskap och tack vare egna upplevelser.

Under Norrköpings fotografiska dagar ges plats för presentationer och diskussioner, reflektioner och associationer. Allt med bilden och dess betydelse i fokus.

Var, när och hur?

Norrköpings fotografiska dagar, 14–16 oktober 2016, kommer att innehålla någonting för alla som är intresserade av bild och fotografi; yrkesverksamma fotografer, professionella bild-aktörer och engagerade entusiaster. Och så förstås alla andra med ett stort fotointresse.

Dagarna kommer att fyllas med föreläsare, workshops och utställningar med några av -Sveriges och Nordens mest intressanta fotografer. Det kommer också att arrangeras en mängd kringliggande aktiviteter.

Centrum för dagarna är bl a Arbetets museum på Laxholmen mitt i staden och NP33. Men bilden kommer att breda ut sig på många fler platser, bland annat på Hallarna – Norrköpings kreativa centrum, och på flera av stadens gallerier. Dessutom är ett ”Planket” planerat, för besökarnas egna bilder. Programpunkterna är under uppbyggnad och uppdateras kontinuerligt.

Till vilket pris?

Spegla 2016 är en icke vinstdrivande kulturverksamhet. Föreläsningar, workshops och port-folievisningar finansieras av deltagarna. Utställningar och marknadsföring finansieras i -samarbete med sponsorer. Eventuella överskott sparas till nästa års fotografiska dagar.

Deltagaravgifter kommer att presenteras när programpunkterna är klara.

Vill du bli en del av Spegla 2016?

Norrköpings fotografiska dagar är under uppbyggnad och kommer så att vara. Ambitionen är att etablera arrangemanget som ett av de bästa och viktigaste i sin genre i Sverige.

Vill du vara med i utvecklingen får du gärna höra av dig, antingen via mejl eller telefon.
Du hittar kontaktuppgifter nedan.

För övriga medarrangörer

Norrköpings fotodagar byggs av och kring det lokala kultur- och näringslivet. Kanske du har en lokal att upplåta eller en egen aktivitet som går att införliva i idén om att sätta bilden i centrum. Kontakta eva@spegla.se för mer information.

För sponsorer och bidragsgivare

Vill du vara med och bygga bilden av ditt företag är vi mycket tacksamma om du hör av dig. Tillsammans kan vi hitta former för samarbete och engagemang, stora som små. Alla former av bidrag är välkomna. Kontakta eva@spegla.se för mer information.

För deltagare och besökare

Vill du bli medbyggare kan du även som privatperson vara med och hjälpa till. Mail Eva på eva@spegla.se.